imkanlar
14
Eki 2019
Birim Kalite Toplantısı


Toplantı Tutanağı

Konu

Makine Fakültesi Birim İç Değerlendirme Raporu Hakkında Kalite Görüşmeleri

Tarih

14.10.2019

Saat

14:30

Toplantı Yeri

Makina Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu

Katılımcılar

 

  • Prof. Dr. Ali Fuat Aydın
  • Prof. Dr. Lütfihak Alpkan
  • Prof. Dr. M. Alaittin Arpacı
  • Prof .Dr. İ.Murat Koç
  • Doç. Dr. Hatice Camgöz Akdağ
  • Dr. Öğr.Üyesi İ.Yalçın Uralcan
  • Dr. Öğr. Üyesi H. Abdullah Taşdemir

 

Toplantıda Tartışılan Hususlar

 

  • Makine Fakültesi Birim İç Değerlendirme Raporu ile ilgili Revizeler istendi.

 

Alınan Kararlar

 

  • Makine Fakültesi Birim İç Değerlendirme Raporu İle İlgili Aksiyonlar çıkarıldı.