Rektörümüzden

rektor-ismail-koyuncu

İTÜ’nün geçmişi Osmanlı dönemine uzanmaktadır.  Osmanlı Devleti’nde ilk kez Batılı anlamda mühendislik eğitimi verilmek üzere, 1773’te III. Mustafa döneminde Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla kurulmuştur. Cumhuriyetin kuruluşu ile mühendislik ve mimarlık eğitimi yeniden düzenlenmiştir.  Mühendislik ve mimarlık öğretimi, 1928’den itibaren Yüksek Mühendis Mektebi’nde sürdürülmüştür. Cumhuriyet Türkiye’sinde bayındırlık alanında gerekli teknik elemanları yetiştirmiştir. Bu okul, 1944’te İTÜ’ye dönüşmüş ve 1946’da fakülteler kurularak büyümüş, tüm fakülteler bölümlere ayrılmış ve diploma veren programlar geliştirilmiştir.İTÜ, mühendisliğin tüm dallarında ve mimarlık alanında Türkiye’nin gereksinimlerine cevap verecek, aynı zamanda uluslararası düzeyde yetkin olabilecek mühendis ve mimarlar yetiştirmektedir. İTÜ’de 1974–1975 öğretim yılında iki kademeli eğitime geçilerek, dört yıllık lisans eğitimine ilave olarak iki yıllık lisansüstü programları ile birçok uzmanlık alanında üst düzey eğitim verilmeye başlanmıştır. Halen Enerji, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Avrasya Yer Bilimleri, Bilişim, Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi ile Havacılık olmak üzere, yedi enstitü tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora programları ile büyük bir öğrenci kitlesine hizmet verilmekte, lisans sonrası eğitimle Türkiye’nin gereksinim duyduğu araştırmacıların ve genç öğretim üyesi adaylarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

İTÜ, Türkiye’de mühendislik ve mimarlık mesleklerinin tanımlarını yapan, geleneksel yapısını korurken modern eğitim ve öğretim ortamlarını öğrencilerine sunan, güçlü yurt dışı ilişkileriyle öğrencilerini sadece ülke sınırları içinde değil, uluslararası ortamda da yarışacak şekilde yetiştiren bir devlet üniversitesidir.

İTÜ’nün 25 mühendislik bölümü ABD Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu tarafından ve Mimarlık Bölümü ABD Ulusal Mimarlık Akreditasyon Kurulu tarafından akreditasyon sürecinden başarıyla geçerek, uluslararası nitelikte eğitim verdiğini belgelemiştir ve böylece en fazla ABET Akreditasyonu alan üniversite olmuştur.  Mühendislik ve mimarlık programlarının yanında, İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, İngilizce Dili Programı Akreditasyon Komisyonu tarafından; Peyzaj Mimarlığı Programı ise Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu tarafından akreditasyona uygun görülmüştür. Bu programların yanında Denizcilik Fakültesi Programları da akreditedir.

Üniversitemizin Kalite politikasının yanında Eğitim politikası, Araştırma Politikası, Yönetim Politikası, Toplumsal Katkı Politikası ve Uluslararasılaşma Politikası da mevcuttur.

2016 yılında Sürekli iyileştirme-geliştirme anlayışının yeni bir adımı olarak İTÜ Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi eğitimde, araştırma, yönetim, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma çalışmalarında daha başarılı sonuçların alınmasına zemin hazırlamaktadır. Dünyanın önde gelen üniversitelerinin yönetim anlayışları incelendiğinde, kurumsal gerçeklere ve hedeflere uygun bütüncül bir bakış açısıyla kalite yönetimi yapılmasının önemi açıktır. Bu bakış açısının, 250. yaşına ilerleyen üniversitemizin kurumsallığı adına da önemli bir gelişme sağlayacağına inanılmaktadır.

Üniversitemizin Kalite yolculuğuna değer katan tüm İTÜ’lülere teşekkürlerimle…

Prof. Dr. İsmail Koyuncu

Rektör