Birim Kalite Komisyonları

  • Genel Sekreterlik
  • İnşaat Fakültesi
  • Kimya - Metalurji Fakültesi
  • Fen Edebiyat Fakültesi
  • Denizcilik Fakültesi
  • Makina Fakültesi
  • İşletme Fakültesi
  • Bilgisayar Bilişim Fakültesi
  • Mimarlık Fakültesi
  • Uçak Uzay Fakültesi
  • Tekstil Fakültesi
  • Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fakültesi
  • Elektrik Elektronik Fakültesi
  • Maden Fakültesi
  • Enerji Enstitüsü
  • Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
  • Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü
  • Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Bilişim Enstitüsü
  • Yabancı Diller Yüksekokulu
  • Türk Musikisi Devlet Konservatuarı