Kalite Koordinatörlüğü

 

Prof. Dr. Hatice CAMGÖZ AKDAĞ

Kalite Koordinatörü

Doç. Dr. Başar ÖZTAYŞİ

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Prof. Dr. Emel ÖNDER KARAOĞLU

 

Prof. Dr. Metin ÇELİK

 

Doç. Dr. Gürşat ALTUN

 

Öğr. Gör. Dr. H. Bülent CERİT

Öğr. Gör. Dr. Cahit Ali BAYRAKTAR

Öğr. Gör. Aysu UZSAYILIR KARA

İlhami BULAT

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Nalan KUM

Stratejik Planlama Birimi Şube Müdürü

Aslı ÇÖKELEZ

Sekreterya

Araş. Gör. Aycan PEKPAZAR

 

Araş. Gör. M. Kürşat ÖKSÜZ

 

Araş. Gör. Gülfem LEVENT BERKAY

 

Araş. Gör. Gizem DENİZ

 

Öğr. Gör. Dr. Ayşe KILIÇ