Kalite Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Sezi Çevik Onar

Kalite Koordinatörü

Prof. Dr. Emel Önder Karaoğlu

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Prof. Dr. Osman Arıkan

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Doç. Dr. Hatice Camgöz Akdağ

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Doç. Dr. Gürşat Altun

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Doç. Dr. Emrah Acar

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Doç. Dr. Metin Çelik

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Y. Doç. Dr. Gülşah Hançerlioğulları

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Bülent Cerit

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Cahit Ali Bayraktar

Kalite Koordinatör Yardımcısı

İlhami Bulat

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Nalan Kum

Sekreterya

Ar.Gör. Aycan Kaya

 

Ar.Gör. M. Kürşat Öksüz

 

Ar.Gör. Gülfem Levent Berkay

 

Uzman Yük. Müh. Ayşe Kılıç