Kalite Koordinatörlüğü

 

Doç. Dr. Hatice Camgöz Akdağ

Kalite Koordinatörü

Prof. Dr. Emel Önder Karaoğlu

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Prof. Dr. Osman Arıkan

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Prof. Dr. Metin Çelik

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Doç. Dr. Gürşat Altun

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Doç. Dr. Emrah Acar

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Hançerlioğulları

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Bülent Cerit

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Cahit Ali Bayraktar

Kalite Koordinatör Yardımcısı

İlhami Bulat

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Nalan Kum

Stratejik Planlama Birimi Şube Müdürü 

Ar.Gör. Aycan Kaya

 

Ar.Gör. M. Kürşat Öksüz

 

Ar.Gör. Gülfem Levent Berkay

 

Uzman Yük. Müh. Ayşe Kılıç

 

 Aslı Çökelez

 Sekreterya