imkanlar
30
Eyl 2019
Birim Kalite Toplantısı


Toplantı Tutanağı

Konu

Mimarlık Fakültesi Birim İç Değerlendirme Raporu Hakkında Kalite Görüşmeleri

Tarih

30.09.2019

Saat

13:00 – 17:30

Toplantı Yeri

Mimarlık Fakültesi 326 no.lu toplantı salonu

Katılımcılar

 

 • Prof. Dr. Lütfihak Alpkan
 • Prof. Dr. Ali Fuat Aydın
 • Prof. Dr. Murat Gül
 • Prof. Dr. Birgül Çolakoğlu
 • Prof. Dr. Mehmet Ocakçı
 • Prof. Dr. Fatih Terzi
 • Prof. Dr. Şebnem Timur
 • Doç. Dr. Hatice Camgöz Akdağ
 • Doç. Dr. Başar Öztayşi
 • Doç. Dr. Ervin Garip
 • Doç. Dr. Banu Garip
 • Dr. Öğr. Üyesi Başak Demireş Özkul
 • Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çakmak
 • Dr. Öğr. Üyesi Koray Gelmez
 • Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Örnek

 

Toplantıda Tartışılan Hususlar

 

 • Mimarlık Fakültesi Birim İç Değerlendirme Raporu ile ilgili Revizeler istendi.

 

Alınan Kararlar

 

 • Mimarlık Fakültesi Birim İç Değerlendirme Raporu İle İlgili Aksiyonlar çıkarıldı.